Kinderen/tieners

De aangesloten partners bieden verschillende activiteiten aan voor kinderen en tieners. Hieronder worden deze activiteiten weergegeven.

 

 

Waar en wanneer kan je terecht:

Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom bij de kinderclub!

We zingen samen, bidden, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, maken een knutselwerkje en doen spelletjes. Er wordt gezorgd voor iets te drinken en te snoepen.

Waar?

De Arend, Kaapstraat 34, Rotterdam

Wanneer?

vrijdag 18.45 - 20.00

Tieners vanaf 10 jaar zijn welkom bij de tienerclub!

De tieners denken na over allerlei onderwerpen die te maken hebben met God en de Bijbel, zoals Wie is God, Hoe spreekt Hij tot mij en hoe kan ik met Hem spreken?

Waar?

De Arend, Kaapstraat 34, Rotterdam

Wanneer?

vrijdag 18.45 - 20.00

Bijbelvakantieweek

Bijbelclub Het Lichtpunt

Kinderen vanaf 4 jaar en tieners zijn welkom bij de bijbelvakantieweek!

Samen zingen, bidden, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, een knutselwerkje maken, spelletjes doen. Elke clubmiddag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

 

Waar?

De Arend, Kaapstraat 34, Rotterdam

Huiswerkbegeleiding

Licht op Zuid

kerk

Op woensdagmiddag wordt huiswerkbegeleiding gegeven voor alle kinderen die het fijn vinden om op een rustige plek huiswerk te maken en daar hulp bij te krijgen. Kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool die schoolgaand en/of woonachtig zijn in Bloemhof, zijn welkom!

Waar?

Zuidpolderstraat 47

Wanneer?

woensdag 16.00 - 17.00 uur

Huiswerkbegeleiding

Stichting I-CU

Kinderen – van groep 4 t/m 8 van de basisschool – die extra hulp nodig hebben bij hun huiswerk zijn van harte welkom. Samen met een groep vrijwilligers helpen we de kinderen. individueel of in een groep. We doen dit in samenwerking met de meester of juf. Het is belangrijk dat ze zelf huiswerk meenemen. Zodat we precies aansluiten op het niveau waar het kind is.

 

Waar?

Huis van de Wijk 't Steiger, Fruitlaan 8, Rotterdam

Wanneer?

dinsdag 14.30-15.30

Meidenclub Girls Only

Stichting I-CU

Tijdens de meidenclub werken we met de meiden aan de 4 basisthema’s: Zelfbeeld, sociale omgeving, talent en maatschappij en lichaam en seksualiteit. Dit doen we door middel van workshops en verschillende activiteiten die aansluiten bij de thema’s.

 

3x per jaar organiseren we een thema avond. De thema’s worden bepaald  door de jongeren en ouders.  Bijvoorbeeld thema’s als pesten, loverboys, sexting komen aan de orde.

 

De oneven weken is het voor meiden van 8-12 jaar (basisonderwijs). De even weken voor meiden van 12-17 jaar (middelbaar onderwijs).

Wanneer?

dinsdag 18.30-20.00

De Kaapse boekenhoek

Stichting I-CU

De Kaapse boekenhoek is een kleine bibliotheek die ingericht is voor kinderen. De kinderen zijn op dinsdag en woensdagmiddag welkom om een boek te lenen.

 

We organiseren verschillende activiteiten om het lezen bij kinderen te bevorderen. We helpen kinderen met een leesachterstand en organiseren verschillende activiteiten die met lezen te maken hebben.

 

Eens in de 3 weken gaan we met de kinderen met de veerpont naar bibliotheek Charlois. Hier kunnen de kinderen ook boeken lenen met een bibliotheekpas. Kinderen worden gestimuleerd om zelf een pas aan te schaffen. Er wordt voorgelezen en een kleine verwerking gedaan.

Waar?

Fruitlaan 8, Rotterdam

Wanneer?

woensdag 14.30-16.00