Hand in hand op weg naar Pasen

Als je Hand in hand loopt ben je verbonden met elkaar. Dat doe je niet met Jan-en-alleman. Het netwerk Hand-in-hand is er wel voor Jan-en-alleman in Feyenoord. Gisteravond was er een tweede ontmoetingsavond. Hans Euser vertelt het verhaal van Nehemia, die in Babel zit en hoort hoe zijn broeders in Jeruzalem in een stad wonen zonder muren en poorten. Hij is er kapot van en waarom? Omdat er geen veiligheid is en recht en sociale samenhang, mensen vielen buiten de boot. De poort was de plek van het sociale leven en daar werd recht gesproken. Die poort was verbrand.

Met de hogepriester als aanvoerder gaan ze aan de slag. Er klinkt Pasen in door: De mannen staan op, gaan schouder aan schouder staan en bouwen de muren op. Jezus is opgestaan uit de dood, de Hogepriester met een hoofdletter. Hij ging alleen de dood in en stond op. Zijn vader riep Hem: Kind, opstaan! Wij mogen achter Hem aan het nieuwe leven in en we gaan hand in hand.

Connie vertelt over Katendrecht in 1940-1945. De Duitse soldaten mochten niet op Katendrecht komen omdat er veel hoeren zaten en de Duitsers bang waren voor ziekten. Onderduikers konden dus veilig op Katendrecht het einde van de oorlog afwachten. Ook nu heeft Katendrecht onderduikers, illegalen die boven de Kapel wonen. Vaak vrouwen die nergens heen kunnen, soms met kinderen of zwanger. Uit landen die veilig geacht worden om naar terug te keren. Het ROS helpt hen met gratis taalles en een ‘paspoort’ waardoor medische zorg en onderwijs voor de kinderen toch toegankelijk.

Er zijn mensen die hard een steuntje in de rug nodig hebben. Mensen die uitgesloten zijn omdat er geen geld is om mee te doen, geen koekje bij de koffie, waardoor je de buurvrouw niet durft uit te nodigen om een bakkie te doen. Stille armoede wat zorgt voor stress, een duikend IQ waardoor je geen goede beslissingen neemt en afspraken vergeet. Gezondheidsproblemen, sociaal isolement, eenzaamheid. Wat biedt soelaas? Mensen om je heen! Een netwerk wat helpt als je kind een lekke band heeft of een zak kleren brengt die je zoon van 8 goed kan gebruiken omdat hij zo hard groeit. Of een keertje met elkaar eten, een schoon baby uitzet als je zwanger bent of een club waar je dochter van 12 naar toe kan op vrijdagavond.

Op weg naar Pasen gaan we niet alleen. Je mag op je benen gaan staan, iedereen die krom loopt van ellende of niet gezien wil worden: sta op! Want je bent niet alleen. Bij Hand-in- hand bundelen we onze krachten. Het is goed om te horen dat Piet maaltijden kookt op de Steenplaat en Jan mensen kent die zo graag willen koken. We hoeven niet persé een depot voor baby-uitzetjes te organiseren als de kerk van de Kruisvinding al een hok vol babyspullen heeft met dames die keurig kleertjes op maat sorteren en vol zorg in een pakket bundelen. En een naaiclubje in Bloemhof erbij kan best, want op de site zie je dat er nog maar een naaiclubje is. Kortom: het wiel uitvinden is niet nodig, samen werken wel! We werken hard aan een website waarop we ons aanbod plaatsen. En het doel: voor de mensen en hand in hand met de mensen. Zodat niemand buiten de boot valt maar opstaat, op weg naar Pasen.

Geschreven door Thea Metske